Văn phòng đại diện Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tại TP. HCM là một chi nhánh trực thuộc Văn phòng châu Á-Thái Bình Dương (BAP), nơi chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ các hoạt động của AUF trong khu vực này.

Văn phòng AUF TP. HCM có vai trò thay mặt BAP giám sát và triển khai thực hiện mọi hoạt động của AUF tại các tỉnh phía Nam Việt Nam, kéo dài từ Khánh Hoà đến Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có nhiều trường đại học là thành viên của AUF. Trong toàn bộ khu vực phía Nam, Văn phòng AUF TP. HCM phục vụ các hoạt động hợp tác của 17 trường đại học thành viên, phần lớn có trụ sở tại TP. HCM.

Đồng thời, Văn phòng AUF TP. HCM cũng là đối tác mặc nhiên của tất cả những ai quan tâm đến cộng đồng đại học Pháp ngữ (tức có sử dụng tiếng Pháp trong giảng dạy và/hoặc nghiên cứu khoa học) tại khu vực phía Nam. Văn phòng AUF TP. HCM làm việc theo giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, tại địa chỉ được cung cấp bên dưới. Văn phòng AUF TP. HCM sẵn sàng cung cấp các thông tin chuyên sâu liên quan đến việc quản lí các chương trình học bổng của AUF, cố vấn sư phạm trong giảng dạy tiếng Pháp và tư vấn tổ chức, quản lí chương trình đào tạo cũng như là phát triển các dự án hợp tác giữa các trường đại học.

Ngoài trụ sở chính, Văn phòng AUF TP. HCM còn có một bộ phận chuyên trách là Trung tâm Pháp ngữ Hỗ trợ Công nghệ Giáo dục (CNF), có nhiệm vụ hỗ trợ cho sinh viên, giáo viên và nhà quản lí các trường đại học thành viên trong việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy, dào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học.

Sau đây là địa chỉ, thông tin liên hệ và sơ đồ chỉ dẫn đến Văn phòng AUF TP. HCM và Trung tâm CNF TP. HCM

Văn phòng Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tại TP. HCM


Sơ đồ chỉ dẫn đường đến Trung tâm CNF TP. HCM

Sửa lần cuối: dimanche, 5 mai 2013, 09:32